Εγκρεμνοί

Η παραλία στους εγκρεμνούς στην Λευκάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακή και τεράστια σε έκταση. Οι Εγκρεμνοί βρίσκονται 30 χμ μακριά από το κέντρο της Λευκάδας. Στην μεγάλη και αμμώδη παραλία φτάνεις κατεβαίνοντας 250 σκαλοπάτια.